Mobilní sběr odpadu

neděle 14. říjen 2018 od 13:55

Mobilní sběr objemného odpadu, nebezpečných složek komunálního odpadu a zařízení zpětného odběru proběhne v neděli 14. října 2018 od 13.55 do 14.40 na návsi v Michalových Horách.
Podrobnosti

Setkání se zástupci městyse Chodová Planá

pondělí 15. květen 2017 od 18:00

Setkání se zástupci městyse Chodová Planá se bude konat v pondělí 15. května 2017 od 18:00 v restauraci u Kosáku v Michalových Horách. Je možno se vyjádřit k problematice v obci. Pokud máte nějaké nápady, přijďte si popovídat.
Podrobnosti

Prezentace činnosti

čtvrtek 15. listopad 2012 od 09:00

V minulých dvou letech byly v Michalových Horách ukončeny některé práce na kterých se více či méně podílelo Sdružení MH nebo je inicializovalo. Prezentace je uvedena v přílohách. Dále jsou některé záměry ve stavu rozpracovanosti ( bude uvedeno průběžně). Chtěl bych dále upozornit na akce, které ...
Podrobnosti

Krádež kostelních hodin v Michalových Horách

úterý 25. říjen 2011 od 16:17

V loňském roce byly zprovozněny hodiny na věži kostela sv. Michaela archanděla v Michalových Horách. Nový ciferník a některé chybějící části hodinového strojku zajistil pan Michal Bartl z M.Hor a celkovou opravu a zprovoznění historického hodinového stroje provedl pan Miroslav Palíšek z Plané. Na...
Podrobnosti

Nová edice pohlednic

čtvrtek 1. únor 2007 od 14:53

Obec Chodová Planá nechala udělat novou edici pohlednic z Chodové Plané (2), Michalových Hor (2), Výškova, Boněnova, Hostíčkova, Pístova, Dolního Kramolína a Holubína je možné zakoupit na Obecním úřadě. Cena pohlednice je 2,50 Kč/kus.
Podrobnosti