úterý 25. říjen 2011 od 16:17


V loňském roce byly zprovozněny hodiny na věži kostela sv. Michaela archanděla v Michalových Horách. Nový ciferník a některé chybějící části hodinového strojku zajistil pan Michal Bartl z M.Hor a celkovou opravu a zprovoznění historického hodinového stroje provedl pan Miroslav Palíšek z Plané. Na zprovoznění se podílel též Libor Hariň hostinský z Michalových Hor. Byl tam též znovu zavěšen druhý malý bicí zvon aby hodiny byly slyšet. Protože trvalý provoz hodin vyžaduje těž trvalou obsluhu, byl provoz omezen jen na krátkou dobu při různých mimořádných akcích.

Bohužel v letošním létě někdo hodinový stroj ukradl. Celá věc je v šetření Policie ČR. Byl odcizen pouze historický hodinový stroj. Ostatní kovové součásti (bicí zvon) a ciferník zůstaly. Pravděpodobně se jedná o krádež na zakázku pro nějakého sběratele. Pachatelů muselo být pravděpodobné víc, protože museli stroj snést z věže a odnést do přistaveného auta. Zámek od kostelních dveří byl uražen. Krádež se pravděpodobně stala v době od konce července do začátku září.

V příloze jsou obrázky z demontáže hodin před opravou. Foto Zdeněk Tinl

Je to smutná záležitost. jiti


Galerie