Oblast byla osídlena již od doby bronzové a halštatského období doby železné. Mezi 4. stoletím přen n. l. a 8. stoletím n. l. byla oblast opět souvisle pokryta lesy. Od 9. století začíná kolonizace některých oblastí, od 10. století všech nižších poloh okrsku.