Mobilní sběr odpadu - podzim 2022

neděle 18. září 2022 od 14:05

Mobilní sběr objemného odpadu, nebezpečných složek komunálního odpadu a zařízení zpětného odběru proběhne v neděli 18. září 2022 od 14.05 do 14.40 na návsi v Michalových Horách. Ve vymezených časech mohou občané předat do mobilní sběrny firmy EKODEPON s.r.o. následující nebezpečné odpady: obaly...
Podrobnosti

Mobilní sběr odpadu - jaro 2022

neděle 10. duben 2022 od 14:05

Mobilní sběr objemného odpadu, nebezpečných složek komunálního odpadu a zařízení zpětného odběru proběhne v neděli 10. dubna 2022 od 14.05 do 14.40 na návsi v Michalových Horách. Ve vymezených časech mohou občané předat do mobilní sběrny firmy EKODEPON s.r.o. následující nebezpečné odpady: obal...
Podrobnosti

Mobilní sběr odpadu

neděle 23. květen 2021 od 14:05

Mobilní sběr objemného odpadu, nebezpečných složek komunálního odpadu a zařízení zpětného odběru proběhne v neděli 23. května 2021 od 14.05 do 14.40 na návsi v Michalových Horách.
Podrobnosti

Mobilní sběr odpadu

neděle 18. říjen 2020 od 14:05

Mobilní sběr objemného odpadu, nebezpečných složek komunálního odpadu a zařízení zpětného odběru proběhne v neděli 18. října 2020 od 14.05 do 14.40 na návsi v Michalových Horách.
Podrobnosti

Mobilní sběr odpadu

neděle 20. říjen 2019 od 14:05

Mobilní sběr objemného odpadu, nebezpečných složek komunálního odpadu a zařízení zpětného odběru proběhne v neděli 20. října 2019 od 14.05 do 14.40 na návsi v Michalových Horách.
Podrobnosti

Mobilní sběr odpadu

neděle 28. duben 2019 od 14:05

Mobilní sběr objemného odpadu, nebezpečných složek komunálního odpadu a zařízení zpětného odběru proběhne v neděli 28. dubna 2019 od 14.05 do 14.40 na návsi v Michalových Horách.
Podrobnosti

Mobilní sběr odpadu

neděle 14. říjen 2018 od 13:55

Mobilní sběr objemného odpadu, nebezpečných složek komunálního odpadu a zařízení zpětného odběru proběhne v neděli 14. října 2018 od 13.55 do 14.40 na návsi v Michalových Horách.
Podrobnosti

Setkání se zástupci městyse Chodová Planá

pondělí 15. květen 2017 od 18:00

Setkání se zástupci městyse Chodová Planá se bude konat v pondělí 15. května 2017 od 18:00 v restauraci u Kosáku v Michalových Horách. Je možno se vyjádřit k problematice v obci. Pokud máte nějaké nápady, přijďte si popovídat.
Podrobnosti

Prezentace činnosti

čtvrtek 15. listopad 2012 od 09:00

V minulých dvou letech byly v Michalových Horách ukončeny některé práce na kterých se více či méně podílelo Sdružení MH nebo je inicializovalo. Prezentace je uvedena v přílohách. Dále jsou některé záměry ve stavu rozpracovanosti ( bude uvedeno průběžně). Chtěl bych dále upozornit na akce, které ...
Podrobnosti

Krádež kostelních hodin v Michalových Horách

úterý 25. říjen 2011 od 16:17

V loňském roce byly zprovozněny hodiny na věži kostela sv. Michaela archanděla v Michalových Horách. Nový ciferník a některé chybějící části hodinového strojku zajistil pan Michal Bartl z M.Hor a celkovou opravu a zprovoznění historického hodinového stroje provedl pan Miroslav Palíšek z Plané. Na...
Podrobnosti