Nedaleko Michalových Hor, na Lazurovém vrchu, se nachází zřícenina hradu. Nejedná se o romantickou zříceninu s cimbuřím a baštami, ale o věky rozvalené sídlo, které kolemjdoucí houbař klidně přehlédne. August Sedláček dokonce napsal: "Na Lazurové hoře za Michlšperkem prý stával hrad. Z pamětí o něm není nic známo."

To ovšem neznamená, že by zde hrad nebyl. Svou skrytostí mezi lesními velikány, obklopen středověkými hornickými štolami a bez historických pramenů osvětlujících jednoznačně jeho osud se stává mnohem tajemnější, než většina jiných.

Krátké archeologické průzkumy ukázaly, že se jedná o hrad s výjimečně dochovanou dispozicí bergfritového typu, bez dalšího přestavování a pozměňování. Jen zub času ohlodal jeho zdi až ke kořenům okolních stromů.

Chcete-li vědět, jestli má Michalšperk nějakého slavného rodáka (třeba slavný stavitel Vladislavského sálu na Pražském hradě Benedikt Rejt?), nahlédněte do nabídky vlevo...