neděle 18. září 2022 od 14:05


Mobilní sběr objemného odpadu, nebezpečných složek komunálního odpadu a zařízení zpětného odběru proběhne v neděli 18. září 2022 od 14.05 do 14.40 na návsi v Michalových Horách.

Ve vymezených časech mohou občané předat do mobilní sběrny firmy EKODEPON s.r.o. následující nebezpečné odpady:

obaly se zbytky barev a laků, obaly (plastové, plechové) znečištěné škodlivinami, olověné akumulátory, pneumatiky, oleje, olejové filtry, hadry a sorbenty znečištěné škodlivinami, staré léky, zbytky ředidel a rozpouštědel, případné další nebezpečné složky vyskytující se v komunálním odpadu.

Odpad s obsahem azbestu (ETERNIT) musí být neprodyšně zabalen.

Do zpětného odběru lze předat:

televizory, PC, monitory, lednice, mrazáky, zářivky, výbojky a veškeré ostatní elektrospotřebiče, přenosné baterie – monočlánky, olověné akumulátory.

Současně bude přistaven velkoobjemový kontejner, případně svozové vozidlo na objemný komunální odpad:

části vyřazeného nábytku, koberce, lina, odpady z vyklízení půd a sklepů apod.

Veškeré odpady budou od občanů přebírány zdarma.

Žádáme občany, aby uvedené odpady a zařízení zpětného odběru předávali do mobilní sběrny pouze ve shora uvedených časech dle harmonogramu z důvodu ukládky odpadů přímo do odpovídajících prostředků. Pokud bude na stanovišti hromada odpadu (černá skládka) již předem a naši pracovníci ji nebudou schopni zlikvidovat v časovém intervalu dle harmonogramu, dopouští se původce černé skládky přestupku dle zákona o odpadech a vystavuje se možnosti udělení pokuty, kterou mu může obec udělit.


Soubory ke stažení

Plakat (.pdf, 206.85 KB)

Galerie