Střípky z kroniky

Jelikož se mi do rukou dostalo několik hezkých obrázků z Michalových Hor a okolí, na jejichž zadní straně jsou poznámky pana Válka, rozhodl jsem se je vystavit také. Nijak neřeším problém chybějících letopočtů, řada událostí mluví sama za sebe...

Daně

V obci jsou předpisovány a vybírány různé daně a poplatky. Daň domovní se platí 0,80 - 1,20 Kčs za metr čtverečný zastavěné plochy a platí ji 60 majitelů domů. Pro celou obec obnáší tato daň 4.263,- Kčs. Pak je to daň zemědělská, předpisovaná ze zemědělské půdy 4 obyvatelům v celkové částce 811,50 Kčs. Až do roku 1964 se platil poplatek z hospodářských zvířat (krav)po 350,- Kčs za kus, celkem ve třech případech. Nájemné platil obci ředitel školy, správa spojů a Jednota v celkové částce 1.608,20 Kčs. Daň z příjmů obyvatelstva (nájemné, ze včelstva a pod.) je celkem nepatrná a platí ji čtyři obyvatelé.

Počet obyvatel

Po sloučení obcí Michlových Hor, Boněnova, Hostíčkova, Výškova a Domaslavic v jedinou obec Michalovy Hory je počet obyvatel následující:

ObecObvyvatel celkemŽendětí do 15 let
Michalovy Hory1928855
Boněnov1337540
Hostíčkov562928
Výškovice21-
Domaslavičky32-
Celkem386195123

Osvětlení

V neděli 12. dubna bylo opraveno veřejné osvětlení, které v obci nefungovalo přes 6 let. Ukázalo se, že oprava není tak velká, když dva opraváři dokázali za 360,- Kčs opravit světla za jeden den...

Vodovod a opravy domů

...člověka, který by tomu alespoň částečně rozuměl a chtěl by se o vodovod nezištně starat, dalším nedostatkem je, že k tomu má kdekdo přístup a manipuluje si s tím podle svého. Také obyvatelé se vzorně starali o své domky. V. Šetelík si nákladně opravil domek čp. 6, V. Doubrava pořídil fasádu stodůlky, která dělala ostudu hned při vjezdu do obce. O. Dzuba odstranil rozpadávající se stodůlku také při silnici, takže mu vznikl prostorný dvorek, podobně i J. Haus si postavil u domku zděnou verandu, dal fasádu dřevěnému domku při silnici. V ulici Na výsluní je pěkně opraven domek J. Dibaly čp. 161, zlepšuje si jej i Fr. Barvínský čp. 59. Ostatní domky této ulice jsou už dříve pěkně opraveny...

Rozpočet

Na letošní rok se podobal rozpočet loňskému s tím rozdílem, že z toho loňského nezbylo téměř nic a částka 1.348,- Kčs, která nám zbyla, byla odčerpána v únoru.

 Kčs Kčs
Úhrn investičních a neinvestičních výdajů52.200,-  
Z toho na vodní hospodářství10.000,-  
Na školství19.000,-  
Na kulturu1.000,-  
Vnitřní správa sk. 13.500,-  
Vnitřní správa sk. 417.700,-V tom platy12.400,-
Úhrn příjmů52.200,-  
Z toho daně a poplatky5.700,-  
Příjmy z činnosti rozpočtových organizací5.600,-  
Dotace z rozpočtu ONV39.900,-  
Příjmy z fondu rezerv a rozvoje1.000,- + 10.000,-  

Kultura

Na poli kulturním se kromě kina téměř nic nedělo. Kino pořádalo 67 představení, z nichž polovina byla pro mládež.

 Kčs Kčs
Příjem osv. besedy byl6.279,50z toho na vstupném4.966,-
Vydání osv. besedy5.530,50z toho osobní výdaje2.755,-
  materiál741,10
  filmy1.864,40
  daň170,-
Zůstatek koncem roku749,-  

Správcem osvětové besedy byl určen V. Fišer, knihovna nefungovala...

První lidé kolem měsíce

21.XII. byla vypravena k Měsíci raketa Apollo 8 z Kenedyho mysu v USA se třemi kosmonauty. Po třídení cestě obletěla desetkrát Měsíc a 27. XII. se vrátila zpět na Zemi. Tlevize vysílala záběry přímo z rakety i záběry Měsíce ze vzdálenosti 111 km. Obyvatelstvo projevovalo o tuto událost mimořádný zájem a každý majitel vysílání sledoval ono vysílání...

První lidé na Měsíci

16. července odletěli tři američani Edvin Aldrin, Nell Armstrong a Mary Collins raketou Apollo 11 - II. stupněm Columbia a měsíčním modulem "Orel", aby přistáli jako první lidé na měsíčním povrchu. To se jim podařilo 21. července ve 2 hodiny 57 minut. Mnoho našich občanů si ustlalo ke svým televizním přijímačům, aby mohli býti svědky této světové historické události. Přistání a dvouhodinový pobyt na Měsíci byly u nás vysílány televizí a rozhlasem a staly se předmětem...

Volby poslance ONV

Poslancem ONV za náš okrsek byl zvolen Milan Šuhaj, tajemník MNV v Chodové Plané. Volbám předcházela veřejná schůze 28. X., dobře navštívená, ale pokažená neuváženým útokem aktivisty ONV Jar. Hrkala, který se sice později omluvil, ale autorita MNV byla značně narušena. Poté se konala 19. XI. ještě schůze kandidátů, z níž vyšly agitační dvojice, které navštívily všechny rodiny...

Chřipka A2-Hongkong

Těsně před volbami se u nás opět objevila epidemie asijské chřipky "A2-Hongkong", a to ve značné síle a rozsahu. Patrně k nám byla zavlečena návštěvníky z východního Slovenska. Jen ve dnech voleb bylo nemocno 28 dospělých a 15 dětí. Horečky nemocných dosyhovaly 40°. Michalovy Hory byly první obcí v Čechách, které byly touto chorobou napadeny, zatímco na Slovensku řádila v plném rozsahu...

Požár a jiné

Dne 17. října zapálil čtyřletý Josef Pasečiak sirkou, kterouvzal doma, slámu ve stodole st. statku v Boněnově. Oheň zachvátil i kombajn a traktor. Ve stodole byla i 18-ti měsíční Renata Pasečiaková, která uhořela. Škoda je velice značná. Matka dítěte, krmička vepřů, v té době spala a nechala své děti bez dozoru. Děti vnikly do stodoly ve chvíli, kdy z ní odešli montéři, kteří opravovali kombajn. Několik dní před tím převrhl Štěpán Heuze z Boněnova traktor, který rozbil. Sám utrpěl vážné poranění páteře. Byl podnapilý. A aby neštěstí bylo do třetice, přišlo se v Boněnově na rozkrádání vlny, které zmizelo asi 2 centy, někdo tvrdí, že přes tři!