čtvrtek 15. listopad 2012 od 09:00


V minulých dvou letech byly v Michalových Horách ukončeny některé práce na kterých se více či méně podílelo Sdružení MH nebo je inicializovalo. Prezentace je uvedena v přílohách. Dále jsou některé záměry ve stavu rozpracovanosti ( bude uvedeno průběžně).

Chtěl bych dále upozornit na akce, které byly ukončeny v minulých letech a nejsou součástí této prezentace ? např . výstavba lávky přes Kosí potok (2x), rekonstrukce minerálního pramene Čiperka, rekonstrukce kostelních hodin (které byly posléze ukradeny) a j.

Ticháček


Galerie