Situační náčrty okolí Michalových Hor

Zde najdete několik situačních náčrtů týkajícch se těžby surovin v okolí. Jsou na nich zobrazeny jak současné vstupy do ještě zachovaných štol a znatelné haldy, tak již zasypané a znepřístupněné štoly.

I ty štoly, které jsou stále přístupné, jsou velice nebezpečné a do některých se nemohou vydat ani zkušení speleologové, protože hrozí jejich zhroucení. Nevstupujte proto do těchto štol, nebo se v případě velkého zájmu obraťte na odborníky!!!