Nástin geologické stavby

Oblast Michalových Hor patří k západn části tepelsko-barrandienské oblasti českého jádra. Převládají zde mesozonálně metamorfované sedimentogenní horniny mladoproterozoického stáří, v severní části se silným podílem bazilických intruzív, efuzív a jejich tufů, zahrnutých pod názvem mariánskolázeňské metabazitové těleso.

Rudní obvod Michalovy Hory se nachází v oblasti mezi obcemi Dolní Kramolín, Chodová Planá, Výškov a Michalovy Hory.

Rudní žíly v této oblasti jsou geologicky i parageneticky zajímavé, avšak značný časový odstup od ukončení důlní činnosti způsobil, že toto dříve významné středisko dolování téměř upadlo v zapomění a pěkné ukázky primárních i sekundárních rud niklu, kobaltu, olova. zinku, stříbra a mědi odtud jsou již vzácné.

Počátky dolování zde spadají do doby okolo roku 1100, poslední těžba (baryt) do let 1937 - 1939. Poválečná rudní prospekce (1958 - 1959) nebyla úspěšná. Staré haldy a obvaly však přesto poskytují dostatek sběratelských příležitostí. Lze zde zjistit rozkládající se pyrity, melanterit, chalkopyrit, sfalerit, baryt, vzácně i molybdenit, různě velké krystaly křemenné. V blízkosti Plané (u obce Kříženec) proráží krystalickými břidlicemi menší ložisko hrubozrnného pegmatitu s deskovitými krystaly průhledné slídy - muskovitu. Muskovitické deskovité krystaly zhusta mívají velikost hrany delší než 15 cm. Z téhož hlediska pocházejí i nálezy obecného berylu, věc sama by si zasluhovala ověření a bližšího průzkumu.

Haldy splývají téměř k nerozeznání s okolní krajinou a bez dobrého informátora jsou těžko k nalezení.

Žilný uzel mezi Výškovem a Dolním Kramolínem je tvořen asi 20 žilami s téměř výlučně stříbra, olova, a zinku zrudněním v křemenné žilovině.

V žilném uzlu Michalovy Hory bylo předmětem hornické činnosti 12 žil převážně s niklem, kobaltem, méně stříbrem, olovem a zinkem zrudněním v křemen - karbonátové žilovině.

Žilný uzel východně od Chodové Plané je tvořen dvěma rudnými žilami a několika odžilky mědi, olova a zinku zrudněním v křemen - karbonátové žilovina.

Z izolovaných žil jsou nejvýznamnější: "žíla 42" ve svahu J. od Dolního Kramolína, která obsahuje hlavně nikl - kobaltové minerály v křemenné žilovině, ale je zde možno najít i řadu minerálů dalších. Žíla "Wolfram" JZ. od Dolního Kramolína se vyznačuje křemenou žilovinou proniknutou malachitem. Žíly barytu se nacházejí V. od Dolního Kramolína.

Opuštěné jeskyně s barevným mramorem jsou součástí Lazurové hory rozprostírající se jižně od silnice, která se stáčí pod Pístovem směrem k Výškovicím. Podstatou tohoto mramoru je různě zbarvený krystalický vápenec, tvořící v okolních amfibolitech mohutnou složku. (Vápenec se zde v okolí lámal a zpracovával v okolních pecích.)

V Michalových Horách a okolí se dolovalo daleko dříve, než v Jáchymově. Uvádí se zde doly: Malá Barbora a Jakub, Velká Barbora, sv. Alžběty, sv. Jana Křtitele, sv. Trojice, Staré štestí s radostí, Nové štestí s radostí, sv. Štěpán, Nová jáma, Sadová, sv. Ondřej. Štoly: Zikmund, Antonín, Michal, Minerálka, Barbora, Kühn-Hackel, sv. Tomáš, Rakouský dům (v Dolním Kramolíně), Štěpán Šlik.

Čechy: Wolfram, Baryt, Mladé Sasko, Žíla "42", žíla Austria.

Lokalizace nejdůležitějších hornických děl a stručné charakteristiky nejvýznamnějších žil jsou podány ve vyobrazeních a tabulkách.

DůlHloubka (m)Důlní činnostDélka (m)
Staré štěstí s radostí1201580-1690?
Nové štěstí s radostí1201721-1857200 ?
Nová jáma801911-1924800
Důl Štěpán?18. st.?
Důl Sadová?18. st.?
Mladé Sasko?1620?
Sv. Annaasi 301637-1685400
Austria831906-1910180
Žíla "42"3018. st.?
Štola s. Tomáą?17. st.?
Štola Zikmund??-1852600
Štola Barboramax. 12018. st.1000
Cech Baryt?1937-1939propadlý
Štola sv. Ondřej?1900?
Štola sv. Antonín??450
Cech Wolfram24??
Štola Kühn-Hackel??3000
Štola Štěpán Šlik110??
Štola Velká Barbora?1612?
Štola Malá Barbora a Jakub?1572110
Štola Jan Křtitel?1692-1880100
Štola sv. Michalmax. 25?97
Štola Minerálka??200
Jméno rudní žíly Směr (°) Odklon (°) Mohutnost (cm) Nerosty
Nové štěstí s radostí320SV 7035Ag, Pb
Štěpán, Jitřní 2310SV 4535Ag
Půlnoční žíla0propadlá15Ag
Staré štěstí s radostí310??Ag, Pb, Zn
Mladé Sasko355V 80?Pb, Cu
Svatá Anna330-0JV 8020Pb
Michal 1 až 4330SV 7030Ag, Pb, Ni, Co, U, Sb
Jan Křtitel 1315SV 70?Pb, Ni, Co, U, Sb
Jan Křtitel 2340SV 70??
Domovní340SV 75?Cu, Pb, (NI, Co?)
Šlik350SV 7525Cu, Pb, (NI, Co?)
Malá Barbora a Jakub310JZ 705-20Pb, Ni, Ba
Černá350Z 80?grafit, mylonit
Andreas320SV 80100Pb, Cu
Žíla "42"0propadlá50Ni, Co, U, Mo, Pb
Wolfram315JZ 65?Cu
Baryt 1 až 3320-350Z 80300Ba
Dolní rameno325SV 75??
Východní30V 70?Ag
Webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie.
V pořádku Další informace