pátek 2. září 2011 od 09:00

Michalovy Hory, na návsi


Rekonstrukce začala 31. května 2001 a byla dokončena 2. září 2011.

Poděkování:

 • ing. Petru Lukášovi za vypracování tří projektů zdarma
 • Městskému úřadu Planá za povolení
 • Městysi Chodová Planá jako investorovi
 • Sdružení Michalovy Hory
 • Lize lesní moudrosti
 • ing. Janě Batrlové za vyřízení stavebního povolení
 • Ivaně Marcinové za trpělivost při financování
 • Ctiradu Hiršovi za dofinancování
 • Miloslavovi Poláškovi za dozor a odborné práce

Sponzoři formou práce:

 • Libor Hariň - zázemí pro stavbu, el. proud, voda, atd.
 • František Marek - bourací a úklidové práce, míchačka, kačírek, štuk, atd.
 • Milan Belák - drť pod zámkovou dlažbu
 • Jiří Haník - práce
 • Radek Marek - práce

Galerie