neděle 18. červenec 2010 od 11:00

Michalovy Hory, restaurace U Kosáku


11:00 mše svatá v kostele Sv.Michaela archanděla, následuje prohlídka nově vybudované cesty ke kostelu s obnovenou sochou sv.Josefa s jezulátkem, dále je možné si projít nově vybudovanou vyhlídkovou trasu nad M.Horami. Od 14.00 je setkání v sále místního hostince s pohoštěním. Od 15:00 hudba a tanec na dupárně před hospodou. Živá hudba.


Galerie